වටිනා දහම් කොටස්…

වටිනා දහම් කොටස්…

වහරක අභයරතනාලංකාර හිමියන් ගිහි වතක සිටියදී පෙළ දහම් පොත් ඇසුරෙන් තමන්ගේ නැණ නුවණට ගෝචර වෙන විදිහට දිනපොතක සටහන් කර තැබූ…

ලිපිය වෙත
අර්ථ විපරීතව ගිය අසුභානුස්සතිය නිවැරදිව…

අර්ථ විපරීතව ගිය අසුභානුස්සතිය නිවැරදිව…

මාර උගුල්වලින් මිදිල ලෝකෝත්තර මග වඩන්න උපකාරී වන ආරක්ෂා හතරෙන් තුන්වන ආරක්ෂාව වන අසුභානුස්සතිය තමයි මේ විග්‍රහ කරන්නෙ. මේක අද…

ලිපිය වෙත
බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ අරි මෙත සහ සම මෙත

බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ අරි මෙත සහ සම මෙත

බුදුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ආර්ය මෙත්තානුස්සතිය අද වෙනකොට අර්ථ විපරීතයන්ට ලක්වෙලා තියෙන හැටි පසුගිය කලාපයෙන් යම් පමණකට විග්‍රහ කළා.…

ලිපිය වෙත
සත්‍ය සොයා ගැනීමට පර්යේෂණ කරමින් භෞතිකවාදියෙකු ලෙසත් රඟපෑවා…

සත්‍ය සොයා ගැනීමට පර්යේෂණ කරමින් භෞතිකවාදියෙකු ලෙසත් රඟපෑවා…

අභයරතනාලංකාරය - 02 භාවනාව සම්බන්ධයෙන් කිසිම ගුරුවරයෙක් නැතිව, මග පෙන්වීමක් නැතිව මම ලබපු අත්දැකීම් කිහිපයක් තමයි පසුගිය කලාපයෙන් විස්තර කළේ.…

ලිපිය වෙත
සමාධිමය අත් බෙහෙත්…

සමාධිමය අත් බෙහෙත්…

වහරක අභයරතනාලංකාර හිමියන් ගිහි වතක සිටියදීත්, සමහර අවස්ථාවල ඉන් පසුවත්, ලෝක සත්ත්වයා කෙරෙහි දයානුකම්පාවෙන් ගිලානප්‍රත් කටයුත්තක් වශයෙන් සලකා බෙහෙත් සමාධියෙන්…

ලිපිය වෙත